""

Kansen creëren, grondrechten garanderen

Door sociale uitsluiting en maatschappelijke achterstelling blijven in België nog veel mensen verstoken van hun grondrechten. Hun stem wordt niet gehoord. Ze leven vaak in wijken waar de leefbaarheid in het gedrang komt.

 

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad organiseert die maatschappelijk achtergestelde groepen. Samen met hen streven we naar gelijke kansen voor iedereen.

 

In periode 2009-2015 richten we onze pijlen op vier hoofdthema’s: recht op wonen, recht op inkomen, recht op arbeid en solidair samenleven.

 

Wil je weten hoe we dit in de praktijk omzetten? Trakteer jezelf dan op een verse kop koffie en neem even tien minuten de tijd om deze website verder te ontdekken.

 

>> meer  >> meer  >> meer >> meer 

 

 

 

Volg ons op Facebook:

 
Samlevingsopbouw doet mee
met de campagne tegen jobdiscriminatie: